×
Ansvarlig brug af dine data

Lely Center Tarm anvender cookies på lelycenter.dk,  for at tilpasse indhold, funktioner og gøre det muligt at handle i vores webshop. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Ved at klikke OK giver du samtykke til Lely Center Tarm's anvendelse af cookies på vores domæne lelycenter.dk. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

Fleksibilitet, valgfrihed og velvære for dig selv og dine køer

Koens sundhed og velvære er af afgørende betydning for alle mælkeproduktionsbedrifter. En sund, stressfri ko er en produktiv ko. Det opnår du, når køerne har optimal bevægelsesfrihed: fri kotrafik. Køerne bestemmer selv, hvornår de vil spise, drikke, slappe af og malkes. Det sørger for en naturlig rytme, stimulerer køernes aktivitet og fører til en forbedret mælkeproduktion.

Astronaut Malkerobot

Stressfri malkning og frihed for koen til at vælge selv - en løsning med en Astronaut malkerobot er designet til køer. Få overblik, når og hvor som helst du ønsker det. Systemet indhenter løbende data om hver ko vedrørende mælkeproduktion og kosundhed. Du får besked om ændringer i tide, så du kan fokusere på de køer, der har mest brug for det.

Lely Qwes

Med et godt indblik i dine køers sundhed kan du forebygge sygdom og produktionstab. Ko-identifikations-systemet Lely Qwes måler de mest vitale data for hver enkelt ko hver anden time. Du får data leveret i T4C management systemet.

Cow Locator

Hvor kan hun mon være? Med Cow Locator systemet installeret og en smartphone i hånden ved du altid hvor dine køer befinder sig stalden.

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet.

Alle vores løsninger kan bruges til at nå dine specifikke mål, uanset om de gælder en mere effektiv udnyttelse af arbejdsstyrken, bedre kosundhed eller øget udbytte.

Discovery Spalteskraber

Rene gulve giver rene køer. Det forebygger klovproblemer og er godt for yversundheden. Lely Discovery klarer den daglige rutine med spalteskrabning. Den følger tidspunkter og rute efter dit valg. Døgnet rundt, syv dage om ugen, året rundt.

Discovery 120 Collector til fast gulv

Discovery 120 Collector er udviklet til stalde med faste gulve, og den rengør på en ganske revolutionær måde sammenlignet med traditionelle staldskrabere. Collector skraber ikke gødningen – den suger den op. Det gør ophobning af gødning – som køerne står i – til en saga blot.

LED lys – Light4cows

God belysning i stalden har vist sig at øge køernes produktivitet. Med Lely Light for Cows (L4C) får du en effektiv belysning, der giver dig den rigtige lysstyrke i stalden 16-18 timer i døgnet. Mere lys stimulerer køernes aktivitet.

Luna kobørste

Afslappede køer er produktive køer Når dyrevelfærden holdes optimal, giver det gladere, sundere og mere produktive køer. Koens sundhed kan forbedres ved hjælp af ordentlig hudpleje. Lely Luna børster huden og stimulerer blodomløbet. Det giver ikke bare mere afslappede køer, men også en roligere besætning.

MQC-C Celletalsindikator

Her får du et værktøj der giver dig overvågning og information om yversundheden på koniveau.  Med Lely SMART-prøveudtagnings funktionen, tages der kun ekstra prøver af de køer der afviger fra deres normale niveau. Det giver fokus og overblik.

Meteor Klovvask

Køer med sunde klove er mere produktive og kræver mindre opmærksomhed. Lely Meteor er et allround koncept med fokus på både behandling og forebyggelse - med andre ord fra indsatsen i klovplejeboksen til automatisk klovvask i malkerobotten.

Smart fodring virker!

Hyppig fodring har en påvist positiv effekt på den samlede kovelfærd og mælkeydelsen. Blanding af de rigtige portioner i de rigtige mængder og udfodring af dem på det rigtige tidspunkt kræver viden, forståelse og tid. Med automatisk fodring og innovativt udstyr overtages den daglige fodring af besætningen og sikrer den største effektivitet, samtidig med at dyresundheden forbedres.

Hver besætningsgruppe får altid den rette mængde foder i forhold til køernes alder og fase i laktationscyklussen. Det sætter skub i effektiviteten ved at spare tid, men også ved bedst muligt at udnytte din fodringsstrategis fordele med henblik på overvågning af mælkeydelsen.

Lely Calm sutteautomat

Stimuler kalvens udvikling til en stærk, sund og højtydende ko med Lely Calm. Denne automatiske fodermaskine leverer mælk ved den rigtige temperatur og giver indblik i den enkelte kalvs mælkeindtag.

Vector udfodringssystem

Få bedre udbytte af din foderstrategi ved at give dine køer friske, velblandede rationer flere gange om dagen. Jævnlig fodring gør køerne sundere og forbedrer fertilitet og klovsundhed. Hele besætningen præsterer bedre. Foderet bliver også brugt på en mere effektiv måde, og hyppig fodring betyder færre rester.

Juno foderskubber

Lely Juno overtager det tilbagevendende arbejde med at skubbe foder flere gange om dagen. Når foderet bliver skubbet regelmæssigt, er det altid inden for køernes rækkevidde. Hver ko – selv de lavere rangerende – kan spise det foder, den behøver for optimal vomsundhed og vækst.

Stressfri og produktiv

Sunde køer er afgørende for enhver mælkeproduktion. En sund besætning bidrager til en sund virksomhed. På denne måde kan du fokusere på en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid. En sund ko er stressfri, har tilstrækkeligt med plads og kan udvise naturlig adfærd.

For at stimulere koens naturlige adfærd er det vigtigt, at hun selv kan bestemme, hvornår hun vil spise, drikke, hvile og malkes. Denne frie kotrafik - foruden koen selv - udgør essensen i vores arbejde.

Tilmeld vores

Nyhedsbrev