Farm Management Support har et eneste mål: at optimere vores staldkoncept på din bedrift, efter dit valg. Uanset om du kun lige er ved at overgå til automatisk malkning og/eller fodring, eller du har brugt vores produkter og ledelsessystemer på din bedrift et stykke tid, får du vejledning før, under og efter opstart.

De mere erfarne brugere hjælper vi til at optimere ledelsen af bedriften. Vi kan f.eks. se på dine daglige rutiner med køerne, arbejdet og ledelsessystemerne.

Ved hjælp af denne vejledning og support hjælper vi dig til at opnå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for din mælkeproduktionsbedrift.

Læs mere her